คันเบ็ด

สิงหาคม 2019

รีวิว St. Croix Legend Elite EC70MF ปี 2017

Total Score : 9.0 (BEST VALUE & EDITOR’S CHOICE!) บทความนี้เป็นการรีวิวจาก Tackletor นะครับ ฉะนั้นพวกคะแนนต่างๆ ไม่ได้เกิดจากการตัดสินใจจากตัวผม แต่เกิดจากมืออาชีพของทาง Tackletor ถ้าอยากอ่านต้นฉบับภาษาอังกฤษสามารถคลิกที่ลิงค์ท้ายบทความตรงแหล่งที่มานะ คุณภาพและการสร้าง : St. Croix Legend Elite EC70MF (Bass Rod) มีความยาว 7 ฟุต สร้างขึ้นจาก Graphite SCVI ที่เป็นเทคโนโลยีกรรมสิทธิ์ของทางบริษัทเอง จึงมีเฉพาะคันเบ็ดของ St. Croix เท่านั้นที่มีเทคโนโลยี่นี้...